ЗВІТ ДИРЕКТОРА

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА
ЗВІТ ДИРЕКТОРА КЗ «НИЖНЬОВІЛЬХІВСЬКИЙ НВК»

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Виступ на конференції педагогічного колективу, батьківського комітету, батьків та громадськості «Про основні напрями та підсумки діяльності НВК протягом 2017-2018 року»

 

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Нижньовільхівського НВК перед трудовим колективом, представниками громадськості щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор НВК, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора НВК, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

1.      Загальна інформація про НВК

Нижньовільхівський навчально-виховний комплекс знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського району. Будівля НВК прийнята в експлуатацію 1991 року, земельна ділянка, яка належить НВК, має площу 1,2 га. У 2017-2018 навчальному році працювало 14 педагогічних працівників та 11 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 82 учня.

 

2.      Кадрове забезпечення

У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками НВК був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою.

5 вчителів: Ясінчак Л.М., Тітовська Н.М., Дузяк Н.О., Дузяк І.В., Золотухіна О. В. мають І кваліфікаційну категорію; Шпілер Л. Є. має II кваліфікаційну категорію. В НВК працюють 5 молодих вчителів: Золкіна О.В., Черноморова В.Г., Кравцова М. П., Гага-Шмідгаль О.О., Гага О.О.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по НВК становить 21 год.

 

3.      Методична робота

У НВК діє певна система методичної роботи. її сітка створена на діагностичній основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Використання різних форм і методів навчання учнів для підвищення якості знань та реалізації висунутих завдань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів у світі державної програми «Освіта».

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають І кваліфікаційну категорію: Ясінчак Л.М., Тітовська Н.М., Дузяк Н.О., Дузяк І.В., Золотухіна О. В. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо.

Результативною була робота всіх методичних об'єднань та груп. Учителі Ясінчак Л.М., Тітовська Н.М., Шпілер Л.Є., Золотухіна О.В провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів НВК оцінюється хорошими показниками.

Учителі НВК йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

 

4.      Навчальна діяльність учнів

Протягом 2017-2018 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у НВК приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 6 учнів.

Учні нашого НВК традиційно є активними учасниками Всеукраїнських конкурсів «Левеня», «Колосок». «Кенгуру».

Досить хороші показники участі наших школярів у районних олімпіадах з базових дисциплін. За підсумками навчального року учні НВК показали хороший рівень досягнень. З 82 учнів високий рівень показали 4 учні, достатній - 56 учнів, середній рівень - 22 учні.

 

5.      Виховна та позакласна робота

Педагоги НВК глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі НВК залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність НВК була спрямована згідно напрямків:

 • • Превентивне виховання.
 • • Морально-етичне виховання.
 • • Художньо-естетичне виховання.
 • • Громадянсько-патріотичне виховання.
 • • Трудове виховання.
 • • Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.
 • • Економічне виховання.
 • • Екологічне виховання.

Членами учнівського самоврядування систематично перевірялись робочі куточки у класах, вологе прибирання на перервах, стан озеленення НВК. Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по НВК, проведену роботу.

 

6.      Правовиховна робота

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

-  тематичні загальношкільні лінійки .а класні години,

-  лекції, бесіди на правову тематику.

-  анкетування.

-  зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

-  уроки правознавства.

-  олімпіади з правознавства.

-  індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

-  батьківські лекторії.

-  відвідування проблемних сімей вдома.

 

7.      Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у НВК, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • • позбавлених батьківського піклування - 7;
 • • інвалідів - 5,
 • • чорнобильців - 3;
 • • з неповних сімей - 13;

• багатодітних - 16.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації НВК. Для них була організована участь у таких заходах: участь у новорічних заходах з подарунками, подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Веселка». Деякі діти з пільгових категорій за кошти районного бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих оздоровчих таборах. Діти щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами підтримується постійний зв'язок класних керівників, адміністрації НВК.

 

8.      Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання НВК - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в НВК здійснюється під час навчально-виховного процесу, виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках.

Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи.

 

9.      Співпраця з батьками

Виховання учня в НВК і сім'ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником НВК, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Нижньовільхівському НВК є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація НВК, вчителі.

 

10.    Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно на базі Станично-Луганської районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у НВК формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по НВК. Медичне обслуговування працівників НВК організовано також на базі Станично-Луганської РТМО. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику НВК виділяється день. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у НВК.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у НВК Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-11 класів забезпечуються безплатним одноразовим гарячим харчуванням. Цікавими оздоровчими заходами НВК є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями амбулаторії, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво й змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі денного перебування «Веселка». Цього року вихованцями табору стали 28 учнів НВК.

 

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу НВК з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації НВК. Наказом по НВК призначається відповідальний за організацію роботи і охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У НВК в наявності є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.

Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях НВК розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

 

12. Фінансово-господарська діяльність

Будівля НВК прийнята в експлуатацію 27 років назад. Незважаючи на невеликий вік, адміністрація НВК разом з колективом постійні підтриманню її у робочому стані. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, НВК не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Адміністрацією НВК приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль НВК поступово проводиться робота по поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню приміщень. Подвір'я НВК завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями НВК, своєчасно обрізуються дерева, кущі, фарбуєтеся огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах та періодичне вивезення сміття з території НВК.

Кошти батьківського фонду та спонсорські внески відсутні.

 

13.        Управлінська діяльність.

Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у НВК заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток НВК.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У НВК ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання НВК, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У НВК адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради НВК, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація НВК приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва КЗ «Нижньовільхівський навчально-виховний комплекс» більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються па основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціативи й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор НВК у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й вироблюються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевою результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у НВК залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якосте у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від підлеглих.Создан 31 мая 2018